Főoldal
Isten hozta az Egerszalóki Egyházközség honlapján!

Mt 4,12-23

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje,
a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!”
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.

 


-        A zsidóság vallási központja Jeruzsálem, ahol a templom van. Nem véletlen, hogy János evangelista többször is „felviszi” Jézust a templomba és Jeruzsálembe, ahol jelentős beszédeket mond. Máté és a szinoptikusok, viszont csak egy jeruzsálemi utat említenek, és annak végén elutasítás, szenvedés vár Jézusra. Számukra a kiinduló pont a távolabbi, északi tartomány, a „pogányok Galileája”. Vegyes lakosságú terület, ahol több gondolatkör és kultúra ütközik. Itt ragyog fel az evangélim világossága, a „sötétben járó nép” között.

-        Jézus első igehirdetése: „Térjetek meg, mert elérkezett a mennyek országa”. A „mennyek országa” több mint 50x fordul elő Máté evangéliumában. Sok példa szemlélteti majd mibenlétét. Az első mozzanat közeledtével a „megtérés”. Görögül a „metanoia” a gondolkodás megváltoztatását, renbeszedését jelenti. A sötétben járó nép fejében sokféle gondolat kavarog. Az evangélium világossága ebben a káoszban akar rendet tenni. A megtérés mindennapi feladat: felfűzni a sok kavargó gondolatot az evangélim fonalára. Az evangélium fényében értelmezni a világot.

 

Aloldalak (1): Társadalmi tanítás